ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read more
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Read more
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การเปิดทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง มาตรการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูพิเศษสอน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ สอน

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสม […]

Read more