ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ "การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล" ณ.วิทยาลัยเทคนิคระยอง

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
27​ มกราคม 2566​ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทฮอนด้า ออโตโมบิล​(ประเทศไทย) จำกัด โดยมีกรรมการฝ่ายบริหารบริษัทฮอนด้า​ ออโตโมบิล​(ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี​ ได้ลงนามความร่วมมือ และได้เข้าศึกษาดูงานการผลิตรถยนต์ในโรงงานผลิตของฮอนด้า

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยนายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายชัยฤกษ์ ภุมราดี ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายชูชล สุธรรม หัวหน้างานงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขบวนแห่เครื่องนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ในงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยนายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวย […]

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยนายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้ตรวจ เข้าตรวจเยี่ยม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ด้วยระบบดิจิทัล (Vocational National Educational Test: V-NET) ปีการศึกษา 2565 ณ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยนายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวย […]

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 มกราคม 256ุ6วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยนายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายณัฐดนัย ใจกว้าง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า อาหารและโภชนาการ ร่วมออกหน่วยโครงการอำเภอพิชัย…ยิ้มเคลื่อนที่ศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it จิตอาสา ของวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ณ วัดโรงม้า หมู่ที่ 1 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ออกให้บริการสอนทำขนม ซ่อมบำรุง รถจักรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยนายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวย […]

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12-13 มกราคม 2566วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยนายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด "รวงผึ้งเกมส์" ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยนายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวย […]

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”ขอแสดงความยินดี กับท่านผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ”ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 และกิจกรรมอาชีวะสัมพันธ์ UTT VEC Game ครั้งที่ 9 ในวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 256ุุ6

#วิทยาลัยการอาชีพพิชัย ขอแสดงความยินดี กับท่านผู้บริหาร […]

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยนายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ภัสร์ ฟองจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย และนายชัยฤกษ์ ภุมราดี ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฯและ หัวหน้างานงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน หัวหน้างานวิจัยฯ พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์นันทนาการคอมแพคฯ เทศบาลในเมือง อำเภอพิชัย

วันที่ 14 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยนายอนรรฆ […]

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยนายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนร.นศ. งานกิจกรรมนร. นศ. ร่วมเดินขบวนแห่เครื่องบวงสรวง

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยนายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนร.นศ. งานกิจกรรมนร. นศ. ร่วมเดินขบวนแห่เครื่องบวงสรวง

ขบวนเทิดเกียรติพระยาพิชัยดาบหักและอำเภอพิชัยได้รับรางวั […]

Read more