ตำแหน่งผู้อำนวยการ

นายเทียน รั้งกลาง

นายเทียน รั้งกลาง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ


นายชัยฤกษ์ ภุมราดี

นายชัยฤกษ์ ภุมราดี

รองผู้อำนวยการ
นางเสาวคนธ์ อาทนิตย์

นางเสาวคนธ์ อาทนิตย์

รองผู้อำนวยการ