ที่อยู่


154 หมู่ 1 ตำบลในเมือง
อำเภอพิชัย, จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

โทร : 055-832043
Facebook : Phichai