ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย
นายเทียน รั้งกลาง

Read more