ชื่อ - นามสกุล :นางพรทิพย์ อุ่นเรือน
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ(ครู)
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบุคคลากร
ที่อยู่ :
Telephone :0985056146
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :