งบทดลอง
รายละเอียดประกอบรายงานการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ,ภาษาอังกฤษ,ไฟฟ้ากำลัง หรือเที […]

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งขยายเวลาวันลงทะเบียนเรียน และประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Read more
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
แจ้งขยายเวลาวันลงทะเบียนเรียน และประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Read more
งบทดลอง
งบทดลอง เดือน กันยายน 2565

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป […]

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หน้าที่ สอนจำนวน 1 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพิชัย เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคร […]

Read more
งบทดลอง
งบทดลองเดือน สิงหาคม 2565

Read more
งบทดลอง
งบทดลองเดือน กรกฏาคม 2565

Read more
งบทดลอง
งบทดลองเดือน มิถุนายน 2565

Read more