ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 3 มี.ค. 66 และพิธีปัจฉิมนิเทศ วันพฤหัสบดีที่ 2 มี.ค.66

Read more
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 3 มี.ค. 66 และพิธีปัจฉิมนิเทศ วันพฤหัสบดีที่ 2 มี.ค.66

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย นายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการ […]

Read more
งบทดลอง
งบทดลอง ปีงบ 66 งวดที่ 1 เดือนธันวาคม 2565

Read more
งบทดลอง
งบทดลอง ปีงบ 66 งวดที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2565

Read more
งบทดลอง
งบทดลอง ปีงบ 66 งวดที่ 1 เดือนตุลาคม 2565

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยนายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้งานแนะแนวและจัดหางาน งานหลักสูตรระยะสั้นให้ความรู้แก่ประชาชนชาวอำเภอพิชัยในการฝึกอบรม ณ.งานหลวงพ่อโต อ.พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566

Read more