ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ แสนขัด

ข้าราชการครู
หัวหน้าแผนกวิชา