นายเทียน รั้งกลาง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย