นายจักรพันธ์ กัณฑพงษ์

พนักงานราชการครู
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา, ผู้ช่วยงานพัสดุ