นางสาวศศิธร เพ็งปั้น

ครูอัตราจ้าง
ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป, ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์