ชื่อ - นามสกุล :นายชัยฤกษ์ ภุมราดี
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
ที่อยู่ :
Telephone :0869299328
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพัสดุ