ชื่อ - นามสกุล :นายจักรพันธ์ กัณฑพงษ์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ(ครู)
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
ที่อยู่ :
Telephone :0881458309
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :