ชื่อ - นามสกุล :นายเรวัฒน์ บางเลี่ยม
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ(ครู)
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานอาคารสถานที่
ที่อยู่ :
Telephone :0945975065
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม :