ชื่อ - นามสกุล :นายพลสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ที่อยู่ :
Telephone :0818882314
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร