ข้อมูลอาคารสถานที่

https://anyflip.com/sdfrt/zuye/