ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประกาศแก้ 0 (ศูนย์) และ มส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Read more
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 3 มี.ค. 66 และพิธีปัจฉิมนิเทศ วันพฤหัสบดีที่ 2 มี.ค.66

Read more
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
แจ้งขยายเวลาวันลงทะเบียนเรียน และประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Read more
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
เชิญชวน นักเรียน-นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต "จิตอาสา บริจาคโลหิต

ชิญชวน นักเรียน-นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต […]

Read more
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ระดับสถานศึกษา

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยนายอนรร […]

Read more
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยนายอนรร […]

Read more