ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565-2569

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-23 ธ.ค.65 (เว้นวันหยุดราชการ)สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์  0-5583-2043
คลิปดูประกาศ 
https://shorturl.asia/eImyc

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ,ภาษาอังกฤษ,ไฟฟ้ากำลัง หรือเที […]

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งขยายเวลาวันลงทะเบียนเรียน และประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป […]

Read more