ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read more
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Read more
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Read more
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น 8 ห้องปฏิบัติการ

Read more
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพิชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น 8 ห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น 8 ห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read more