ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยนายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการฯ

มอบหมายให้งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นำโดยนายช […]

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย โดยนายอนรรฆ ชนาธินาถพงศ์ ผู้อำนวยการฯ รองผู้อำนวยการฯคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่

ดำเนินการรับรายงานตัวมอบตัว นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษา […]

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565-2569

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

Read more
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

Read more